Оголошення про банкрутство вищий господарський суд

Щодо порядку офіційного оприлюднення відомостей по справі про банкрутство

Щодо п орядк у офіційного оприлюднення відомостей

по справ і про банкрутство

З 19 січня 2014 року у відповідності до п. 1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 року №4212-VI запроваджено офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет www.vgsu.arbitr.gov.ua .

Частиною 10 статті 16 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що з метою виявлення усіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Таке оголошення має містити повне найменування боржника, його поштову адресу, банківські реквізити, найменування та адресу господарського суду, номер справи, відомості про розпорядника майна, граничний строк подання заяв конкурсних кредиторів з вимогами до боржника.

Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013р. №16 було затверджено Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, що визначає порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Офіційне оприлюднення здійснюється за допомогою автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду».

Офіційному оприлюдненню підлягають:

— оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

— повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;

— оголошення про порушення справи про банкрутство;

— повідомлення про введення процедури санації;

— повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

— повідомлення про поновлення провадження у справі про банкрутство боржника у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірванням;

— оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника;

— повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;

— повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника;

— оголошення про порушення справи про банкрутство і відкриття процедури санації відповідно до статті 94 Закону.

Офіційне оприлюднення оголошень (повідомлень) здійснюється на підставі судового рішення.

Суддя, який прийняв судове рішення, що містить припис про офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення), не пізніше дванадцятої години наступного робочого дня формує в автоматизованій системі «Діловодство спеціалізованого суду» в електронній формі оголошення (повідомлення), яке підлягає офіційному оприлюдненню.

Оголошення (повідомлення), що підлягає офіційному оприлюдненню, після його підписання автоматично передається адміністратору автоматизованої системи — ДП «Інформаційні судові системи». Офіційне оприлюднення оголошення (повідомлення) здійснюється адміністратором автоматизованої системи – ДП «Інформаційні судові системи» протягом одного робочого дня.

Відлік строку на вчинення передбачених Законом процесуальних дій починається з дня офіційного оприлюднення оголошення (повідомлення) на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Першим днем перебігу відповідного строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення такого оголошення.

Оголошення (повідомлення), які офіційно оприлюднено в порядку, встановленому цим Положенням, зберігаються на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України цілодобово забезпечується вільний безкоштовний доступ до офіційно оприлюднених оголошень (повідомлень).

Пошук даних щодо справ про банкрутство забезпечується інформаційно-пошуковою системою офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України та здійснюється за такими реквізитами:

— ідентифікаційним кодом (номером) боржника;

— датою здійснення офіційного оприлюднення;

— датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається.

Слід зазначити, що у період часу з 19.01.2013р. по 18.01.2014р. включно офіційне оприлюднення відомостей про справу про банкрутство здійснювалось в офіційних друкованих органах (газетах «Голос України» або «Урядовий кур’єр»), що, в свою чергу, було передбачено п.1 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 року №4212-VI.

Запроваджено офіційне оприлюднення відомостей про справи про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України

З 19 січня 2014 року набули чинності положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які стосуються офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України vgsu.arbitr.gov.ua

Для реалізації зазначених положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» пленум Вищого господарського суду України затвердив 17 грудня 2013 року «Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство».

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України (далі — ВГСУ) створено розділ «Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство», в якому господарські суди розміщуватимуть:

— повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство;
— оголошення про порушення справи про банкрутство; повідомлення про введення процедури санації;
— повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
— повідомлення про поновлення провадження у справі про банкрутство боржника у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірванням;
оголошення про порушення справи про банкрутство і відкриття процедури санації відповідно до ст. 94 Закону.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в розділі «Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство» працює форма пошуку відомостей щодо справ про банкрутство, який забезпечує інформаційно-пошукова система. Пошук здійснюється за такими реквізитами: ЄДРПОУ/ІПН боржника; найменування боржника; номер справи; дата оприлюднення; дата проведення події (аукціону/зборів кредиторів); місце проведення події (аукціону/зборів кредиторів); вид майна; ціна; кінцева дата заявок на участь у торгах.

На виконання вимог Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство, затвердженого Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 16 розроблено веб-сайт «Подача боржниками та організаторами аукціонів відомостей про справи про банкрутство» ( ovsb.ics.gov.ua ). Цей веб-сайт призначений для подання боржниками або організаторами аукціонів оголошень/повідомлень у справах про банкрутство з метою їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України та офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Офіційному оприлюдненню через указаний веб-сайт підлягають:

— оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство (оголошення про проведення загальних зборів кредиторів);
— оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника;
— повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника;
— повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.

Для засвідчення відомостей, внесених до електронної форми оголошень/повідомлень, використовуватимуться електронні цифрові підписи та електронні печатки (для юридичних осіб) акредитованих в Україні центрів сертифікації ключів. Перелік названих акредитованих центрів сертифікації ключів розміщуватиметься на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

На сьогодні перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, електронні цифрові підписи яких приймаються адміністратором автоматизованої системи документообігу суду, становлять:

— Центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби;
— ЗАТ «Інфраструктура відкритих ключів»;
— ТОВ «Арт-Мастер»;
— ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України».

Реалізація технічних можливостей офіційного оприлюднення відомостей щодо справи про банкрутство на веб-сайті ВГСУ є результатом співпраці Вищого господарського суду України з Державним підприємством «Інформаційні судові системи».

Оголошення про банкрутство вищий господарський суд

Реформування законодавства про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

Реформування системи банкрутства в Україні

Реформування системи виконання судових рішень

Наближення українського комерційного законодавства до права ЄС.

Аналіз регуляторного впливу аналітичні матеріали

УДАРИМО публічними торгами по корупційних схемах реалізації конфіскованого та арештованого майна

Розміщення оголошення про аукціон на сайті державного органу з питань банкрутства

Питання: Останнім часом ліквідатори, які здійснюють продаж майна у відповідності до норм нової редакції Закону про банкрутство, звертаються до суду з наступним питанням: державний орган з питань банкрутства відмовляється розміщувати на своєму офіційному веб-сайті оголошення про продаж майна, наприклад, якщо вважає, що оголошення не відповідає вимогам Закону. Чи має державний орган з питань банкрутства здійснювати ревізію таких оголошень, посилаючись на необхідність здійснювати відповідний державний контроль в цій сфері? Що робити, якщо оголошення, яке має розміщуватися на веб-сайті ВГСУ та веб-сайті Мінюсту, розміщено лише на одному сайті?

Веб-сайт державного органу з питань банкрутства — це лише інформаційний ресурс, де арбітражні керуючі мають розміщувати оголошення. Державний орган з питань банкрутства повинен автоматично розміщувати оголошення на веб-сайті.

Якщо оголошення було оприлюднене у встановленому порядку лише на одному веб-сайті (Мінюсту або ВГСУ) і аукціон відбувся, то його потрібно визнавати, адже мету розміщення оголошення – оприлюднення відомостей про аукціон – досягнуто. Підстав для призначення дати повторного проведення аукціону немає.

Функцію контролю за дотриманням прав та законних інтересів учасників провадження у справі про банкрутство покладено на господарський суд.

Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний розмістити в Інтернеті інформацію, надану арбітражним керуючим, без будь-якої перевірки. Якщо така інформація подана арбітражним керуючим невірно (зокрема не відповідає закону), то учасники мають поскаржитись на це суду, а суд вже вирішить це питання.

Також слід звернути увагу, що відповідальність за належне проведення аукціону (зокрема за вірність розміщення інформації) несе арбітражний керуючий (ч.2 ст. 44, ч.5 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ) та організатор аукціону (ч.6 ст. 49 Закону), а не державний орган з питань банкрутства. Мінюст може здійснювати моніторинг оголошень, які подають арбітражні керуючі та реагувати шляхом ініціювання притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. Інші зацікавлені особи, права яких порушено під час проведення аукціону, можуть оскаржити його результати до суду (ч.3 ст. 55 Закону) і таким чином відновити свої права.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 58 Закону, організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України (при проведенні електронних торгів – також на своєму веб-сайті) оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником . У практичному застосуванні вказаної норми Закону виникають ситуації, коли оголошення про проведення аукціону здійснюється тільки на одному з сайтів, визначених Законом, а на іншому сайті – у строк, менший ніж за 15 днів до оголошеного аукціону. Чи буде у вказаному випадку аукціон законним та чи зумовлює це необхідність призначення дати повторного проведення аукціону?

Надаючи відповідь на це запитання, слід виходи із того, що веб-сайти державного органу з питань банкрутства, Вищого господарського суду України, організатору аукціону – це лише інформаційні ресурси. Мета розміщення оголошення на цих ресурсах – привернути до аукціону увагу якомога більшої кількості потенційних учасників. До речі, Закон не містить заборони щодо розміщення оголошення про аукціон також і на інших інформаційних ресурсах, як в електронних в Інтернеті, так і в друкованих та інших ЗМІ. Також це можуть бути електронні ресурси та ЗМІ, які знаходяться за межами України, а оголошення може бути розміщено із використанням іноземних мов – це надає можливість залучити до участі в аукціоні іноземних інвесторів.

Відтак, якщо оголошення було оприлюднене у встановленому порядку лише на одному веб-сайті (Мінюсту або ВГСУ) і аукціон відбувся, то його потрібно визнавати, адже мету розміщення оголошення – оприлюднення відомостей про аукціон – досягнуто. Відтак і підстав для призначення дати повторного проведення аукціону немає.

Для економіки важливо швидко повернути в оборот майно, навіть якщо під час проведення аукціону були порушення. Тим більше, що для осіб, чиї права порушено, Законом передбачено засоби захисту.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України запроваджено офіційне оприлюднення відомостей про справи про банкрутство

З 19 січня 2014 набрало чинності положення Закону щодо офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство на офіційному веб-сайті ВГСУ в мережі Інтернет www.vgsu.arbitr.gov.ua. Для їх реалізації пленумом ВГСУ 17 грудня 2013 року затверджено «Положення про порядок офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство» (далі — Положення).

З метою реалізації вказаних положень на офіційному веб-сайті ВГСУ в розділі «Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство» господарські суди розміщуватимуть: повідомлення про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; оголошення про порушення справи про банкрутство; повідомлення про введення процедури санації; повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; повідомлення про поновлення провадження у справі про банкрутство боржника у зв’язку з визнанням мирової угоди недійсною або її розірванням; оголошення про порушення справи про банкрутство і відкриття процедури санації відповідно до ст. 94 Закону.

Крім того, передбачена можливість подачі боржниками та організаторами аукціонів оголошень/повідомлень у справах про банкрутство. У зв’язку з чим на офіційному веб-сайті ВГСУ відповідно оприлюднюються: оголошення про проведення загальних зборів кредиторів у процедурі санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство; оголошення про проведення аукціону з продажу майна боржника; повідомлення про результати аукціону з продажу майна боржника; повідомлення про скасування аукціону з продажу майна боржника.

Також на офіційному веб-сайті ВГСУ у відповідному меню можна переглянути всі оприлюднені відомості про справи про банкрутство. Працює оперативний пошук даних щодо справ про банкрутство, який забезпечується інформаційно-пошуковою системою та здійснюється за такими реквізитами як: ідентифікаційний код (номер) боржника; найменування боржника; номер справи; дата здійснення офіційного оприлюднення; дата та місце проведення аукціону, вид майна, ціна, вид договору, що укладається [для оголошень (повідомлень) щодо проведення аукціону та його результатів].

Для засвідчення відомостей, внесених до електронної форми оголошень/повідомлень, використовуватимуться електронні цифрові підписи та електронні печатки (для юридичних осіб) акредитованих в Україні центрів сертифікації ключів. Перелік названих акредитованих центрів сертифікації ключів розміщуватиметься на офіційному веб-сайті ВГСУ.

Вільний безкоштовний доступ до офіційно оприлюднених оголошень/повідомлень забезпечується цілодобово та не обмежений територією нашої держави.

Реалізація вказаних можливостей стала результатом співпраці ВГСУ, зокрема, з Державним підприємством «Інформаційні судові системи».

На переконання Голови ВГСУ Віктора Татькова, офіційне оприлюднення відомостей про справи про банкрутство суттєво полегшить моніторинг оголошень/повідомлень про банкрутство зацікавленими особами.

Відділ міжнародно-правового співробітництва

Розпочалось провадження у справі про банкрутство СК «Гарант-Авто»: інформація для кредиторів

21.09.2016 на сайті Вищого Господарського суду України офіційно оприлюднене оголошення про порушення Господарським судом м. Києва справи № 910/9445/16 про банкрутство публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Гарант-Авто».

Розпорядником майна Боржника призначено Гусар Івана Олексійовича (свідоцтво №143 від 15.04.13, адреса 03035, м. Київ, вул. Островського,40, оф.1005).

Протягом місяця з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у цій справі про банкрутство усі конкурсні кредитори мають право подати свої заяви.

Заява кредитора має містити:

— найменування господарського суду, до якого подається заява;

— ім’я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

— ім’я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

— розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені);

— виклад обставин, які підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування;

— відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог;

— перелік документів, які додаються до заяви.

До заяви в обов’язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

Звертаємо увагу, що МТСБУ здійснюватиме виплати особам, які мають право на отримання страхового відшкодування за договорами ОСЦПВ, укладеними з боржником, але не отримали такого відшкодування. Такі регламентні виплати здійснюватимуться на підставі заяв таких осіб та після прийняття Господарським судом м. Києва процесуальних документів у справі № 910/9445/16, що підтверджують визнання страховика банкрутом та затвердження його ліквідаційного балансу незалежно від факту включення таких вимог до реєстру кредиторів боржника. Розмір регламентної виплати зменшуватиметься на суму вже здійсненого відшкодування, що отримано до завершення провадження у справі про банкрутство.

Еще по теме:

  • Воры в законе сходки Состоялась самая крупная сходка «воров в законе» за последнее 10-летие Изначально планировалось, что сходка пройдет в Москве. В конце декабря в столице собралась значительная часть ее участников. Однако российские оперативники дали понять гангстерам, что спокойно пообщаться им не дадут: […]
  • Требования приказа 185 мвд рф Обновленный 185 приказ МВД РФ – административный регламент ГИБДД Каждому водителю необходимо знать свои права и обязанности, ведь шанс встретить инспектора ГИБДД есть у каждого автомобилиста. Для того, чтобы избежать неприятностей и проблем, не лишним будет ознакомиться с документом под […]
  • Как писать заявление на пособие до 15 лет Заявление на ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет До тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года, на его содержание можно получать государственное пособие, покрываемое средствами ФСС. Если есть официальное место работы, то за пособием нужно обращаться к работодателю. Уважаемые […]
  • Как оформить получение налогового вычета при покупке квартиры Что нужно, чтобы получить налоговый вычет при покупке квартиры? Налоговый вычет – это некоторая сумма, на которую гражданин может сократить объем налогооблагаемой базы. Проще говоря, налоговый вычет позволяет либо какое-то время не платить налог на доход физических лиц, либо – частично […]
  • Приказ о санаторно-курортном лечении 256 Приказ Минздравсоцразвития России №256 от 22 ноября 2004 г. Приказ, Минздрав России, 22 ноября 2004 В соответствии со статьями 5.2.11 и 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской […]
  • Оформить парикмахера Советы для тех, кто заказывает вывески для салонов красоты и парикмахерских Представьте себя на месте своего клиента. Или не так. Подумайте, кто ваш клиент. Сколько он готов потратить на услуги салона красоты или парикмахерской? От вашего ответа будет зависеть стоимость будущей […]
  • Правило прививки акдс Рекомендации после прививки Наши советы помогут разобраться в порядке действий после прививки: В первые 30 минут после прививки Не забудьте и не стесняйтесь задать ваши вопросы врачу. Врач разъяснит, какие реакции на прививку могут возникнуть и когда, а также – в каких случаях […]
  • Приказ организации о нормах спецодежды Приказ о выдаче спецодежды Специальная одежда – это средства индивидуальной защиты работников организации (п. 2 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 26.12.2002 № 135н). Специальная одежда включает в себя (п. 7 Методических указаний, утв. Приказом Минфина от 26.12.2002 № […]