Закон україни про очищення влади з поправками

Громадський люстраційний комітет опубликовал(а) заметку.

Люстраційний закон «Про очищення влади» у запитаннях та відповідях

1.5. Чи підпадають під люстрацію керівники районних відділів міліції, що були на посадах за часів Януковича?


1.6. Чи підпадають під люстрацію керівники судів, які зараз теж виборні?

1.7. Чи будуть люстровані КДБшники, які допомагали Україні, йшли проти системи?


1.8. Чи буде закон застосований до теперішніх кандидатів в народні депутати?

 1. Держоргани повинні надати інформацію про кожного, хто підлягає перевірці — порядок збору та обміну такими данними повинен встановити Кабінет міністрів одразу після прийнняття закону.
 2. Про початок кожної перевірки має бути повідомлено на сайті Мінюсту, там же має бути вказаний номер телефону для громадян, які хочуть повідомити важливу інформацію стосовно особи, яка перевіряється.
 3. Організація процедури перевірки покладається на Міністерство юстиціїї, при якому функціонуватиме громадська рада, що складатиметься з журналістів та громадських активістів.

2.4 Хто і як визначає механізм проведення люстраційної перевірки?

Механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, визначається Постановою Кабінету Міністрів № 563 від 16 жовтня 2014 р: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2014-п

Так. Ця можливість передбачена відповідно ч.8 ст.1 Закону.

2.12. У пп.6 п.1 ст.2 та пп.7 п.1 ст.3 Закону згадується центральний органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику. Однак такого органу в Україні нема. Є центральний орган виконавчої влади який забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики — це Мінфін (положення про міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №375), та орган виконавчої влади який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи — це ДФС України (положення про Державну фіскальну службу України, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2014 №236). То хто ж підлягатиме люстрації?

Люстрації підлягатимуть особи, які працювали в Міністерстві фінансів України, Міністерстві доходів і зборів, Державній податковій службі, Державній митній службі. Варто звертати увагу, що люстраційним критерієм є перебування на посаді протягом відповідного періоду в часи Януковича, і треба з’ясовувати, які органи забезпечували формування та реалізацію державної податкової та/або митної політики у відповідний період, а не зараз.

Протягом тривалого часу в Україні окремо діяли:
— Міністерство фінансів України, яке відповідно до абз.2 п.1 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446/2011, було головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної податкової, митної політики;
— Державна податкова служба, яка відповідно до абз.3 п.1 Положення про Державну податкову службу, затвердженого Указом Президента від 12.05.2011 № 584/2011 забезпечувала реалізацію єдиної державної податкової політики;
— Державна митна служба, відповідно до пп.3) п.2 Положення, затвердженого Указом Президента від 12.05.2011 № 582/2011, серед її завдань була реалізація державної політики у сфері державної митної справи.

Крім того, Указом Президента України 141/2013 від 18.03.2013 було утворено Міністерство доходів і зборів, в яке об’єднались державна податкова служба та державна митна служба. Відповідно до пп.1) п.3 Положення про Міністерство доходів і зборів, затвердженого Указом Президента України № 141/2013 від 18.03.2013, завданням Міндоходів є забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізація єдиної державної податкової, державної митної політики.

Крім того, слід зазначити, що 17.03.2011 Верховною Радою України, було прийнято Закон № 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади». Відповідно ч.2 ст.1 Закону «Про центральні органи виконавчої влади», міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики.

Таким чином, для цілей ч.1 ст.3 Закону, важливим є перебування на відповідних посадах протягом сукупно не менше одного року в період 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року в органах, що в різні часи формували та реалізовували державну податкову та (або) митну політику.

Аналогічно слід тлумачити і положення п.6 ст.2 Закону: не важливо як орган називається, якщо серед його завдань є формування та реалізація державної податкової та/або митної політики, щодо відповідних посад в органі здійснюються заходи щодо очищення влади. До того, ж в контексті ст. 2 Закону, дискусія про функції центрального органу виконавчої влади видається непринциповою, оскільки відповідно до п.10) цієї статті заходи щодо очищення влади поширюються також на всіхінших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Закон не містить спеціальних положень щодо відповідальності за його невиконання чи порушення, тому у випадку вчинення чиновником дій, що суперечать Закону, він буде нести дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену загальними нормами Кодексу Законів про працю, Закону України «Про державну службу», Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст.147 КЗпП, до державного службовця може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення як догана або звільнення. Крім того, відповідно до ч.1, 2 ст.14 Закону України «Про державну службу» за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, пов’язані із Законом України «Про очищення влади», до державних службовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення як попередження про неповну службову відповідність та затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Крім того, до працівників органів внутрішніх справ, прокуратури можуть застосовуватись дисциплінарні стягнення, передбачені відповідними відомчими дисциплінарними статутами. Так, відповідно до п.9 Дисциплінарного статуту Прокуратури України, затвердженого постановою Верховної ради України від 06.11.1991 № 1796-XII, дисциплінарними стягненнями: догана; пониження в класному чині; пониження в посаді; позбавлення нагрудного знаку «Почесний працівник прокуратури України»; звільнення; звільнення з позбавленням класного чину.

Відповідно до п.12 Дисциплінарного Статуту органів внутрішніх справ, затвердженого Законом України від 22.02.2006 № 3460-IV, до рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ застосовуються такі дисциплінарні стягнення: усне зауваження; зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну посадову відповідність; звільнення з посади; пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з органів внутрішніх справ. У випадку вчинення корупційних діянь, під час здійснення заходів, передбачених Законом, на посадовці можуть притягатись до адміністративної відповідальності за:

 1. незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст.172-8 КУпАП),
 1. Невжиття заходів щодо протидії корупції (ст.172-9 КУпАП);
 1. Інші адміністративні правопорушення, залежно від конкретних обставин справи.

За наявності кваліфікуючих ознак, посадовця можна притягнути і до кримінальної відповідальності. Так, особи можуть нести відповідальність за зловживання владою або службовим становищем – ст.364 КК України, службове підроблення – ст.366 КК України, службову недбалість – ст. 367 КК України, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ст.368 КК України, та за інші злочинів, за наявності їх складів у діях службових та посадових осіб, що не виконують чи неналежним чином виконують Закон України «Про очищення влади».

Урядовий портал

 1. Головна
 2. НПА
 3. Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 16 жовтня 2014 р. № 563

Деякі питання реалізації Закону України
“Про очищення влади”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

перелік органів, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству юстиції:

1) поінформувати Кабінет Міністрів України про результати виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, їх апаратом (секретаріатом) пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про очищення влади” щодо звільнення з посади осіб, які працюють у таких органах, та обіймають (обіймали) відповідні посади, згідно з критеріями, визначеними частиною першою статті 3 зазначеного Закону;

2) забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства інформації про власну поштову та електронну адресу і номер контактного телефону, а також поштову та електронну адресу і номери контактних телефонів Міністерства внутрішніх справ, Державної фіскальної служби, Служби безпеки, Генеральної прокуратури України, Державної судової адміністрації, що в одноденний строк з дня набрання чинності цією постановою подається зазначеними органами Міністерству юстиції.

4. Міністерству фінансів затвердити протягом десяти днів з дня набрання чинності цією постановою порядок проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону України “Про очищення влади”, та форму висновку про результати зазначеної перевірки.

Острозька районна рада

Повідомлення Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» Бондар О.П

Повідомлення

Про початок проведення перевірки відповідно до

Закону України «Про очищення влади»

Законом України «Про очищення влади», постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами) передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», у разі призначення особи на посаду в органі місцевого самоврядування.

На виконання вищенаведених вимог чинного законодавства Острозька районна рада інформує про те, що 17 січня 2017 року розпочато перевірку щодо спеціаліста І категорії організаційного відділу Бондар Олени Петрівни.

Додатки: копія заяви Бондар Олени Петрівни .

Декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік подана Бондар О.П. та оприлюднена на офіційному веб-сайті НА із запобігання корупції.

Інформація про результати проведення перевірки щодо Святецького Б.П.

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами) Острозькою районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо Святецького Богдана Петровича, який працює головним спеціалістом з питань доступу до публічної інформації та захисту персональних даних загального відділу Острозької районної ради.

За результатами перевірки встановлено, що до Святецького Б.П. не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Інформація про результати проведення перевірки щодо Разорьонової І.В.

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами) Острозькою районною радою проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо Разорьонової Інни Володимирівни, яка працює начальником загального відділу Острозької районної ради.

За результатами перевірки встановлено, що до Разорьонової І.В. не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»

УКРАЇНА

МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА

від 24.07.2015 №14-рос

Про проведення перевірки, передбаченої
Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №1025-р, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами), враховуючи розпорядження голови ради від 27.03.2015 №5-рос «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо Корецького І.В.», лист районної ради від 02.07.2015 №299/03.14/2-15:

1. Провести у виконавчому апараті Маневицької районної ради перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування згідно додатку, визначивши днем початку проведення перевірки 27 липня 2015 року.

2. Визначити відповідальною за проведення перевірки керуючого справами виконавчого апарату районної ради Марчук В.В.

3. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Марчук В.В. забезпечити:

— розміщення тексту цього розпорядження на офіційному веб-сайті Маневицької районної ради;

— ознайомлення працівників, щодо яких здійснюється перевірка, у тому числі тих, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основній та додаткових відпустках, відпустці без збереження заробітної плати, навчальній відпустці, відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною, відсутні у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо) із цим розпорядженням в день його прийняття.

4. Посадовим особам виконавчого апарату районної ради, які зазначені у додатку, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати:

4.1. у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (витяг додається):

4.1.1. власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом, про те, що до них не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 №563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами);

4.1.2. копії, засвідчені підписом посадової особи, на яку покладено виконання завдань щодо ведення кадрової роботи, і скріплені печаткою:

— сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

— документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (сторінки паспорта громадянина України – для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

— декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, складеної за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4.2. у разі застосування заборон, передбачених частинами 3, 4 статті 1 Закону, – власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї.

5. Попередити посадових осіб виконавчого апарату районної ради про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 4 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, є підставою для звільнення із займаної посади.

6. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради Марчук В.В. протягом трьох днів після надходження заяви щодо незастосування до посадової особи виконавчого апарату районної ради заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті районної ради інформацію про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради Л.В. Веремчук

голови районної ради

від 24.07.2015 №14-рос

Список

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Маневицької районної ради, щодо яких здійснюється перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України

«Про очищення влади»

Підпис про ознайомлення

керуючий справами виконавчого апарату районної ради

радник з питань зв’язків з органами місцевого самоврядування

начальник фінансово-господарського фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення діяльності районної ради

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради В.В.Марчук

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«Про очищення влади»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 44, ст.2041)

Стаття 1. Основні засади очищення влади

… 3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 цього Закону.

4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій — сьомій статті 3 цього Закону, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.

Стаття 3. Критерії здійснення очищення влади (люстрації)

1. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року:

1) Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України;

2) міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

3) Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, їх першого заступника чи заступника, заступника Міністра внутрішніх справ України;

4) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

6) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

7) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;

8) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

9) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

10) Начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника.

2. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

1) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

2) члена Вищої ради юстиції (крім Голови Верховного Суду України), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

3) керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу (апарату) Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції;

4) керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах у місті Києві;

5) Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації, їх перших заступників, заступників, голови районної державної адміністрації, районної в місті Києві державної адміністрації;

6) Начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, їх першого заступника, заступника;

7) голови або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

8) керівника державного підприємства, що належить до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг, яке відповідно до законодавства вчиняє дії, необхідні для надання адміністративних послуг;

9) працівника правоохоронного органу, який брав участь у затриманні осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

10) працівника правоохоронного органу, який складав та/або своєю дією сприяв складенню рапортів, протоколів про адміністративне правопорушення, повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувальних актів стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

11) слідчого органу досудового розслідування, дізнавача, оперативного працівника, інспектора, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

12) працівника органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII;

13) судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII.

3. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на кримінальне переслідування та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року № 792-VII.

4. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які:

1) були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

2) були обрані і працювали на керівних посадах починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище;

3) були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей).

5. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім осіб, зазначених у частинах першій — четвертій цієї статті), які, обіймаючи відповідну посаду у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, своїм рішенням, дією чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України, що спричинило порушення прав і свобод людини.

6. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури України та інших правоохоронних органів, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю, що встановлено рішенням суду щодо них, яке набрало законної сили, здійснювали заходи, спрямовані на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров’ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

7. Заборона, передбачена частиною четвертою статті 1 цього Закону, застосовується до посадових та службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в тому числі суддів, співробітників органів внутрішніх справ, прокуратури та інших правоохоронних органів, стосовно яких встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили, що вони:

1) співпрацювали із спецслужбами інших держав як таємні інформатори в оперативному отриманні інформації;

2) своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на підрив основ національної безпеки, оборони чи територіальної цілісності України;

3) закликали публічно до порушення територіальної цілісності та суверенітету України;

4) розпалювали міжнаціональну ворожнечу;

5) своїми протиправними рішеннями, дією чи бездіяльністю призвели до порушення прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Європейського суду з прав людини.

8. Заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, перевірка стосовно яких встановила недостовірність відомостей щодо наявності майна (майнових прав), зазначених у поданих ними за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», та/або невідповідність вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) в їх деклараціях, набутого (набутих) за час перебування на посадах, визначених пунктами 1-10 частини першої статті 2 цього Закону, доходам, отриманим із законних джерел.

9. Суди загальної юрисдикції при прийнятті рішень у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою — сьомою цієї статті, застосовують положення цього Закону та встановлюють заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, а також подають відповідне рішення Державній судовій адміністрації України для його надсилання до Міністерства юстиції України та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

10. При постановленні вироків у справах та щодо осіб, передбачених частинами п’ятою — сьомою цієї статті, суди призначають заборону, передбачену частиною четвертою статті 1 цього Закону, як основне або додаткове покарання відповідно до положень Кримінального кодексу України. У разі призначення заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 цього Закону, як додаткового покарання строк такої заборони становить п’ять років.

Еще по теме:

 • Последние принятые федеральные законы Самые важные документы недели Чтобы быть в курсе всех важных изменений законодательства за неделю, подпишитесь на еженедельную рассылку. Версия от 18 августа 2018 года: Об уведомлении налоговиков о контролируемых сделках. Заново утверждены форма уведомления о контролируемых сделках, […]
 • Как удалить все правила в outlook 2010 Настраиваем в Microsoft Outlook автоматическое управление папкой «Входящие» при отсутствии на работе Обратите внимание, что некоторые вещи не применимы для отдельных языков, но с русским нам повезло. Если не предполагается проверять почту, находясь вне офиса, используйте для управления […]
 • Гибдд тюменской области проверить штрафы Центр автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения ГИБДД управления МВД России по Тюменской области Документы и справки Дозвонился с первого раза , все объяснили и подсказали ) Дозвонилась с первого раза . Ура . Это чудо . Оказывается там иногда работают))))) […]
 • Главный герой ликвидации Николай Спиридонов фотографии >> Спиридонов Николай Андреевич Николай Спиридонов-Мигачёв Родился 4 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге. До съемок в кино занимался карате и увлекался компьютерными играми. Был обычным школьником, пока его не заметил ассистент режиссера, пришедший в […]
 • Правила ношения оружия на охоте Разъясняем законодательство Правила ношения и транспортировки охотничьего оружия Вопрос: Знаю, что сейчас на территории области действует охотничий период и многие граждане отправляются на охоту. Но не все знают, а главное соблюдают правила обращения с огнестрельным охотничьим оружием. […]
 • Получить гражданство рф бывшему гражданину ссср Получить гражданство рф бывшему гражданину ссср Президент России Владимир Путин призвал разбюрократить получение российского гражданства для выходцев из бывших республик СССР. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, разрешающий выдавать российские паспорта бывшим гражданам СССР […]
 • Профессиональные обязанности адвоката это Права и обязанности адвоката Адвокат – это лицо, получившее свой статус и осуществляющее деятельность в порядке, установленном Федеральным законом. Он является независимым советником по правовым вопросам, осуществляющим свою деятельность на профессиональной основе. В своей деятельности […]
 • Налог при дарении нежилого помещения Налог с НЕЖИЛОЙ недвижимости Платится ли налог 13% с подаренного мужем жене НЕЖИЛОГО здания? С жилого знаю (между родственниками) нет, а с НЕЖИЛОГО? Ответы юристов (2) Вот одна из точек зрений.Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФот 11 марта 2009*г. […]