Про затвердження правил охорони електричних мереж

Акціонерне товариство «Харківобленерго»

Кол-центр: 0-800-500-413, 057 737 68 85,
15-04 (для стаціонарних телефонів)

Про охороні зони ліній електропередачі

Надійність та безперервність електропостачання споживачів, безпечність електричних мереж для населення та тварин залежить від стану охорони електричних мереж, згідно з Правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів України 4 березня 1997 року.

У Харківській області існують неодинокі випадки порушень власниками або користувачами земельних ділянок «Правил охорони електричних мереж», що безпосередньо впливає на надійне електрозабезпечення споживачів.

Найбільш небезпечними є забудови у місцях масового скупчення людей.

Особливо слід відмітити, що при порушенні охоронних зон повітряних і кабельних ліній, розподільчих пунктів та трансформаторних підстанцій створюються неналежні умови експлуатації зазначених електричних мереж, наслідком яких можуть стати нещасні випадки з населенням від впливу електричного струму, виникнення пожеж та аварій з непередбачуваними наслідками та неможливості їх своєчасної ліквідації. Трапляються випадки неможливості проведення аварійно-відновлювальних робіт, планових ремонтів ліній електропередач та підстанцій, а також робіт з реконструкції через перешкоди з боку мешканців вулиць, по території яких проходять траси ліній електропередачі. Несвоєчасне виконання заходів по ремонту повітряних ліній електропередачі та підстанцій спричиняє небезпеку для їх надійної роботи, знеструмлення споживачів та об’єктів життєзабезпечення.

Райони електричних мереж (РЕМ) звертаються до власників земельних ділянок, споруд з надання їм приписів та повідомлень з вимогами усунення порушень в охоронних зонах електричних мереж та ТП. Проводять зустрічі з мешканцями вулиць, по яких проходять траси ліній електропередач.

З метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 (далі Правила), встановлено ряд обов’язкових для виконання всіма особами положень та вимог.

Згідно з п. 1 Правил під електричними мережами, які підлягають охороні вважаються трансформаторні підстанції, розподільчі пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередач, підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

Відповідно до п. 5 Правил вздовж повітряних ліній у вигляді земельної ділянки і повітряного простору встановлюється охоронна зона по обидва боки від крайніх проводів для повітряних ліній:

Для кабельних ліній електропередачі охоронна зона простягається на один метр по обидва боки від кожного кабелю. Для кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами, у вигляді земельної ділянки, від крайнього кабелю на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці.

Для трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв охоронна зона простягається на відстані 3 м від огорожі або споруди.

Згідно з п. 8 Правил в охоронних зонах електричних мереж виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.

Про затвердження правил охорони електричних мереж

1. Охоронні зони створюються:

а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.

До ч. 1. Охоронні зони можна визначити (за відсутності законодавчої дефініції) як території із обмеженим режимом використання, що встановлюються навколо особливо цінних та/або вразливих об’єктів з метою їх фізичної охорони та, у деяких випадках, зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. Охоронні зони, зокрема, встановлюються навколо:

— об’єктів природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 4, ст. ст. 18, 21, 39, 40 та ін. Закону України «Про природно-заповідний фонд України»);

— об’єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 54 ЗКУ, ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини»);

— об’єктів транспорту (ст. ст. 67 — 74 ЗКУ, ст. 41 Повітряного кодексу України, ст. 11 Закону України «Про транспорт», ст. 6 «Про залізничний транспорт», ст. 11 Закону України «Про трубопровідний транспорт», Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів», постанова КМУ «Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів» від 16.11.2002 N 1747);

— об’єктів зв’язку (ст. 75 ЗКУ, ст. 10 Закону «Про телекомунікації», постанова КМУ «Про затвердження правил охорони ліній електрозв’язку» від 29.01.96 N 135);

— об’єктів енергетики (ст. ст. 1, 19 Закону України «Про електроенергетику», Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», постанова КМУ «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» від 04.03.97 N 209);

— об’єктів гідрометеорологічної діяльності (ст. 13 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність», постанова КМУ «Про затвердження Порядку встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, та режиму їх використання» від 11.12.99 N 2262);

— геодезичних пунктів (ст. 22 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23.12.98, постанова КМУ «Про Порядок охорони геодезичних пунктів» від 19.07.99 N 1284);

— інженерних комунікацій (див. п. п. 21, 25, 28, 35 Єдиних правил ремонту, утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними і охорони, затв. постановою КМУ від 30.03.94 N 198).

На плані червоним пунктиром позначено охоронну зону історико-культурного ландшафтного комплексу Цитадель у м. Львові295

До ч. 2. Правовий режим охоронних зон відрізняється залежно від об’єкта, навколо якого встановлена зона, проте завжди передбачає обмеження щодо можливих видів використання земельної ділянки. Конкретний зміст режиму охоронної зони визначається актами, наведеними у коментарі до ч. 1.

Про затвердження правил охорони електричних мереж

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА РЕЖИМАМИ
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

ЛИСТ
08.08.2007 N 01/10-1471

Начальникам
Держенергонагляду
у регіонах, областях,
містах Києві та Севастополі
Керівникам
електропередавальних
організацій Раді міністрів
АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям

Про дотримання вимог Правил
охорони електричних мереж

З метою належного утримання та своєчасного усунення аварійних осередків на трасах повітряних ліній електропередачі (далі — ПЛ) Держенергонагляд вважає за необхідне звернути увагу керівників електропередавальних організацій, місцевих органів виконавчої влади, землевласників, землекористувачів та споживачів електричної енергії, що чітко спланована, технологічно та організаційно забезпечена робота по дотриманню вимог Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 04.03.97 N 209 (далі — Правила), щодо утримання охоронних зон ПЛ (своєчасне здійснення розчистки трас ПЛ по всій території їх проходження, недопущення несанкціонованого будівництва в охоронних зонах ПЛ тощо) може гарантувати їх надійну роботу.

Метою Правил є забезпечення гарантованої надійності електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму.

Для створення нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог безпечної експлуатації регламентуються такі заходи:

відведення у постійне користування власника ПЛ земельних ділянок під опори ПЛ;

встановлення охоронних зон відповідно до вимог пункту 5 Правил;

визначення мінімально допустимих відстаней до проводів ПЛ відповідно до вимог пунктів 6 та 7 Правил тощо.

Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об’єкти електричних мереж, зобов’язані вживати належних заходів із збереження зазначених об’єктів (своєчасно забезпечувати нагляд за деревами, не допускати наближення гілок до проводів ПЛ, зрізати дерева, які загрожують падінням на ПЛ).

Розчищення трас ПЛ здійснюють енергопідприємства, у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі, а у разі взаємної домовленості — підприємства, організації, приватні особи, у власності чи користуванні яких знаходяться лісові масиви, парки, заповідники, сади та інші багаторічні насадження, згідно з порядком, визначеним енергопідприємством.

У разі самовільного насадження підприємствами або приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж, роботи з приведення до належного стану охоронних зон ПЛ виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.

Згідно з вимогами пункту 8 Правил забороняється виконувати будь-які роботи в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.

Енергопідприємства для забезпечення збереження електричних мереж:

передають оформлені у встановленому порядку матеріали про фактичне розташування електричних мереж відповідним органам району, області для нанесення їх на схеми землеустрою;

організовують роботи з розчищення трас ПЛ;

здійснюють заходи із знищення бур’янів у межах земельних ділянок, наданих у постійне користування під опори повітряних ліній електропередачі;

виконують роботи, пов’язані з ремонтом електричних мереж.

Роботи із запобігання аваріям в електричних мережах, траса яких прокладена в зоні багаторічних насаджень, слід виконувати після оформлення належного дозволу (лісорубного квитка) згідно з чинним законодавством (стаття 69 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою КМУ 23.05.2007 N 761.

Роботи з ліквідації аварій в електричних мережах дозволяється виконувати будь-якої пори року і в будь-який час без погодження із землекористувачами, але з повідомленням їх про проведення цих робіт у десятиденний термін після їх початку.

Місцеві органи виконавчої влади зобов’язані сприяти енергопідприємствам у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання Правил усіма юридичними та фізичними особами.

Роботи з розчищення трас ПЛ здійснюються з урахуванням вимог відповідних нормативних актів (Законів, Правил, Інструкцій, Кодексів тощо), які регулюють питання охорони зелених насаджень, що знаходяться на території лісів, населених пунктів, ботанічних садів, природних заповідників тощо.

Контроль за дотриманням землевласниками та землекористувачами охоронних зон вимог Правил здійснюється електропередавальними організаціями.

На підставі зазначеного, з метою вирішення електропередавальними організаціями питань організації та проведення робіт на ПЛ, підтримання землекористувачами охоронних зон ПЛ у відповідності з вимогами Правил необхідно:

1. Електропередавальним організаціям спільно з місцевими органами виконавчої влади:

провести уточнення переліку землевласників, землекористувачів тощо, по території яких проходять траси ПЛ;

провести інвентаризацію зелених насаджень (дерев, кущів тощо), що потребують підрізки та вирубки, а також визначити об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон без наявності відповідних дозволів;

розробити та погодити в установленому порядку графік відключення ПЛ для організації розчищення їх трас (листопад — березень) з дотриманням вимог чинних Законів та законодавчих актів. Для проведення цієї роботи залучати землевласників та землекористувачів тощо.

2. Керівники електропередавальних організацій мають забезпечити нормальні умови експлуатації ПЛ з дотриманням вимог Правил, на підставі вимог пункту 12.7.10 Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж, затверджених наказом Міністерством палива та енергетики України 13.06.2003 N 296, у тому числі шляхом вручення місцевим органам виконавчої влади, керівникам сільськогосподарських підприємств та лісових господарств, керівникам транспортних господарств та власникам земель, через територію яких проходять ПЛ, а також керівникам підприємств, організацій та установ, які розташовані поруч з охоронними зонами, інформаційних повідомлень щодо вимог з охорони електричних мереж згідно з пунктами 4, 8 Правил, статті 91 Земельного Кодексу ( 2768-14 ), пункту 6.3.1 Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених Міністерством будівництва, архітектури та житлового господарства України 10.04.2006 N 105.

Електропередавальні організації згідно з пунктом 23 Правил наділені правом припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили ці Правила.

Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам, які експлуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат (за виставленими фінансовими претензіями на відшкодування витрат на рубки), а також вартості робіт з відновлення електропостачання.

Уповноважені посадові особи електропередавальних організацій на підставі вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (КУпАП) мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Нормою статті 99 КупАП ( 80731-10 ) встановлено, що порушення Правил, яке спричинило або могло спричинити перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, пошкодження електричних мереж або заподіяння іншої шкоди, — тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян або на посадових осіб.

Оформлені уповноваженими особами електропередавальних організацій протоколи передаються до адміністративних комісій при виконавчих органах міських, сільських, селищних рад, де розглядаються справи про адміністративні правопорушення, вчинені громадянами та/або посадовими особами.

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду В.Лушкін

Про охоронні зони електричних мереж

З метою забезпечення збереження і надійності роботи електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації, а також запобігання нещасним випадкам від впливу електричного струму Правилами охорони електричних мереж, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 04.03.97. №209 (надалі-Правила), передбачено встановлення відповідних охоронних зон електричних мереж. При цьому п.5 зазначених Правил передбачено, що охоронні зони електричних мереж встановлюються:

• уздовж повітряних ЛЕП — у вигляді земельних ділянок та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхильного їх положення на відстань:

— 2 метрів — для повітряних ліній напругою до 1 кВ;

— 10 метрів — до 20 кВ;

— 15 метрів — 35 кВ;

— 20 метрів — 110 кВ

Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться об’єкти електричних мереж, зобов’язані вживати належних заходів до збереження зазначених об’єктів.

Розчищення трас охоронних зон здійснюють енергопідприємства, у віданні яких перебувають повітряні лінії електропередачі згідно Зведеного плану розчистки трас ПЛ 0,4-110кВ погодженого в Державній інспекції України з енергетичного нагляду та затвердженого в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України ( Зведений план розчистки трас ПЛ 0,4-110кВ).

Основними причинами відключень та пошкоджень об’єктів електричних мереж являються падіння окремих дерев та їх гілок на проводи ЛЕП. Останнім часом почастішали випадки, без отримання дозволів на виконання робіт, проведення спилювання дерев в охоронних зонах сторонніми особами, що привело до пошкоджень ЛЕП.

Так, 27.01.2017 — ПЛ-35 «ЧТЕЦ – Халявин» в наслідок спилювання дерева відбулось його падіння в прогоні опор 132-133, що привело до відключення ПЛ зі знеструмленням споживачів;

17.02.2017 — ПЛ-35 «Прилуки – Яблунівка» відгалуження на ПС-35 Линовиця в наслідок падіння дерева в прогоні опор 192-193 відбулось відключення ПЛ з обривом проводу;

05.03.2017 — ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-311 с. Бакланова Муравійка Куликівського р-ну в наслідок падіння дерева відбулось відключення ПЛ з пошкодженням опор № 28, 29, обривом проводу та знеструмленням споживачів.

У разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев й інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану охоронних зон виконуються за рахунок цих підприємств і осіб.

В охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв забороняється виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки.

Згідно зі ст. 27 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.97 № 575/97-ВР (зі змінами та доповненнями), правопорушення в галузі енергетики тягнуть за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальності.

Відповідальність за порушення Правил охорони електричних мереж (далі — Правил), передбачена ст. 93 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладання на порушника значних штрафів. При цьому сплата штрафу не позбавляє правопорушника від усунення наслідків порушення та відшкодування енергопостачальнику заподіяних майнових збитків. На підставі п. 23 Правил, контроль за виконанням Правил здійснюється енергопостачальником. У разі виявлення порушень Правил енергопостачальник має право припинити або обмежити електропостачання споживачів, які порушили Правила. Відновлення електропостачання споживача здійснюється після усунення ним порушень та відшкодування енергопостачальнику заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.

Роботи у межах охоронних зон здійснюються відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж, що є додатком до Правил. Підприємства, установи, організації та окремі громадяни:

• при відведенні їм під забудову земельних ділянок, на території яких розташовані електричні мережі, зобов’язані завчасно погоджувати будівництво з енергопостачальною організацією, у віданні якої перебувають ці мережі;

• що мають намір виконувати роботи у межах охоронних зон електричних мереж, повинні не пізніше, як за 3 доби письмово повідомити про це енергопостачальника для своєчасного одержання письмового дозволу на виконання відповідних робіт.

Енергопідприємства видають письмові дозволи на використання охоронних зон підприємствам і приватним особам, які виконують:

• роботи, пов’язані з переобладнанням електричних мереж або захистом їх від пошкоджень — за умови виконання цих робіт за рахунок коштів підприємств або приватних осіб, що здійснюють переобладнання;

• будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію будинків та споруд поблизу електричних мереж — за умови наявності у проектно-кошторисній документації заходів щодо збереження електричних мереж.

Місцеві органи виконавчої влади повинні сприяти енергопідприємствам у роботі із збереження електричних мереж, а також у забезпеченні виконання Правил всіма юридичними та фізичними особами.

Підприємства, установи, організації та громадяни повинні негайно повідомляти енергопідприємства або місцеві органи виконавчої влади про виявлені обірвані або провислі проводи, пошкоджені опори або небезпеку їх падіння, пошкодження кабелів та інших об’єктів і елементів електричних мереж.

В зв’язку з вищевикладеним з метою недопущення аварійних ситуацій в електричних мережах, травмування людей та худоби електричним струмом під час організації робіт в охоронних зонах електричних мереж потрібно враховувати їх габарити та неухильно дотримуватись вимог Правил охорони електричних мереж.

Про затвердження Правил охорони електричних мереж напругою до 1000 вольт

Органи влади СРСР; Постанова, Правила від 11.09.1972 № 667

Про затвердження Правил охорони електричних мереж напругою до 1000 вольт

Стан: Не визначено

Текст документа від 04.03.1997:

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 сентября 1972 г. N 667 МОСКВА, КРЕМЛЬ

Об утверждении Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт

Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт.

Министерству энергетики и электрификации СССР и Советам Министров союзных республик организовать широкое ознакомление населения с указанными Правилами и обеспечить контроль за их выполнением.

2. Государственному комитету Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Государственному комитету Совета Министров СССР по кинематографии обеспечить по заказам Министерства энергетики и электрификации СССР соответственно издание плакатов, выпуск кинофильмов и киножурналов по вопросам соблюдения требований Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт.

3. Поручить Советам Министров союзных республик рассмотреть вопрос об административной ответственности за нарушение требований Правил охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт и внести в Президиумы Верховных Советов союзных республик соответствующие предложения.

Председатель Совета Министров Союза ССР А.КОСЫГИН

Совета Министров СССР М.СМИРТЮКОВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. N 667

ПРАВИЛА охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт

1. Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности электрических сетей напряжением до 1000 вольт и предотвращения несчастных случаев. Правила являются обязательными при проектировании, сооружении и эксплуатации воздушных, подземных и подводных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств.

2. Для охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт устанавливаются:

а) охранные зоны:

вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 метра с каждой стороны;

вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1 метр с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы;

вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на 100 метров с каждой стороны;

б) минимально допустимые расстояния между линиями электропередачи напряжением до 1000 вольт и ближайшими зданиями и сооружениями, а также древесными и другими многолетними насаждениями, определяемые Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми Министерством энергетики и электрификации СССР.

3. Если линии электропередачи напряжением до 1000 вольт проходят через лесные массивы, обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи. При прохождении линий электропередачи через парки, сады и другие многолетние насаждения обрезка деревьев производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, а при обоюдном согласии сторон — организацией, в ведении которой находятся эти насаждения, или индивидуальными владельцами садов и других многолетних насаждений в порядке, определяемом организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

4. В пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 вольт без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается:

а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы;

б) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные и землечерпательные работы, бросать якоря, проходить с отданными якорями и тралами, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра и планировку грунта при помощи бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, проходящих по территории опытных сельскохозяйственных станций, сортоиспытательных участков, производственных объектов колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также производственных объектов районных объединений «Сельхозтехника», могут использоваться предприятием или организацией, которой принадлежат указанные станции, участки и объекты, без согласования с организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, но с обязательным обеспечением сохранности этих линий и соблюдением мер безопасности.

5. Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, и в частности:

а) набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

б) сбрасывать большие тяжести (свыше 5 тонн), выливать растворы кислот, щелочей и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий электропередачи;

в) открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, тоннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, без предварительного выноса указанных линий и устройств застройщиками по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети.

6. Земельная площадь охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 вольт не подлежит изъятию у землепользователей, но используется ими с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на предоставленных им в пользование земельных участках, по которым проходят линии электропередачи напряжением до 1000 вольт, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий.

7. Если на общих опорах подвешены провода воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 вольт и линий другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из организаций, осуществляющая ремонт линии, при котором может быть нанесен ущерб другой организации или требуется присутствие ее представителя, должна предварительно уведомлять о таком ремонте заинтересованную организацию.

8. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы (взрывные, строительные и другие), которые могут вызвать повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала выполнения работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.

Условия проведения указанных работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, необходимые для обеспечения сохранности этих линий, устанавливаются Министерством энергетики и электрификации СССР (в части строительных работ — по согласованию с Госстроем СССР).

9. Выполнение работ вблизи воздушных линий электропередачи с использованием различного рода механизмов допускается только при условии, если расстояние по воздуху от механизма или от подъемной либо выдвижной части его, а также от поднимаемого груза в любом их положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 1,5 метра.

Расстояние от кабеля до места производства земляных работ определяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию электропередачи.

При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность работ, с участка электрической сети должно быть снято напряжение.

10. Предприятия и организации, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.

11. Техническому персоналу организаций, эксплуатирующих электрические сети напряжением до 1000 вольт, предоставляется право беспрепятственного доступа к электрическим сетям для их ремонтно-эксплуатационного обслуживания. Если электрические сети расположены на территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти сети, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток.

12. Организациям, эксплуатирующим линии электропередачи напряжением до 1000 вольт, разрешается производить в охранных зонах земляные работы, необходимые для ремонта этих линий.

Указанные работы в полосе отвода автомобильных и железных дорог производятся по согласованию с органами, в ведении которых находятся дороги.

Для ликвидации аварий на линиях электропередачи напряжением до 1000 вольт разрешается вырубка отдельных деревьев в лесных массивах, прилегающих к трассе этих линий, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и с очисткой мест рубки от порубочных остатков.

13. Плановые работы по ремонту и реконструкции линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, производятся по согласованию с землепользователями и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечить сохранность этих культур.

Работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий электропередачи могут производиться в любой период.

После выполнения указанных работ организации, эксплуатирующие линии электропередачи, должны привести земельные угодья в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, а также возместить землепользователям убытки, причиненные при проведении работ. Порядок определения убытков устанавливается Министерством сельского хозяйства СССР совместно с Министерством энергетики и электрификации СССР и по согласованию с другими заинтересованными министерствами и ведомствами.

14. Плановые работы по ремонту и реконструкции кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, могут проводиться только после предварительного согласования условий их проведения с органами, в ведении которых находятся дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов — с исполнительными комитетами Советов народных депутатов. Условия проведения работ должны быть согласованы в 3-дневный срок.

В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается производить работы по ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, без предварительного согласования, но с одновременным уведомлением органов, в ведении которых находятся дороги, или исполнительных комитетов Советов народных депутатов трудящихся.

Организации, выполняющие указанные виды работ, должны устраивать объезды мест ведения работ, с установкой предупредительных знаков для транспорта и пешеходов, и после завершения работ производить планировку грунта и восстановление дорожных покрытий.

15. Порядок эксплуатации линий электропередачи напряжением до 1000 вольт на территории промышленных предприятий, в местах пересечения с железными и автомобильными дорогами, в полосах отвода железных дорог и на подходах к аэродромам должен согласовываться организациями, эксплуатирующими линии электропередачи, с соответствующими предприятиями и организациями.

На автомобильных дорогах I — IV категорий с движением машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, в местах пересечения дорог с воздушными линиями электропередачи с обеих сторон этих линий должны устанавливаться сигнальные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются организацией, в ведении которой находится дорога, по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

Места пересечений линий электропередачи с судоходными и сплавными реками должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками согласно Уставу внутреннего водного транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути и вносятся последними в перечень судоходной обстановки и в лоцманские карты.

16. В случаях, когда на территории или вблизи строительных площадок проектируемых зданий и сооружений расположены электрические сети напряжением до 1000 вольт, в проектах и сметах на строительство этих объектов по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранности указанных сетей.

17. Организации, выполняющие работы, которые вызывают необходимость переустройства электрических сетей или защиты их от механических повреждений, обязаны выполнять работы по переустройству или защите сетей за счет своих материалов и средств по согласованию с организацией, эксплуатирующей электрические сети.

18. В случае подъема кабеля якорем, рыболовной снастью или другим способом капитаны судов обязаны принять меры к освобождению кабеля и немедленно сообщить об этом в ближайший порт с указанием координат места и времени подъема кабеля. Порт, принявший это донесение, обязан сообщить о случившемся ближайшему энергоснабжающему предприятию.

Граждане, обнаружившие оборванный, лежащий на земле или провисший провод воздушной линии электропередачи, а также опасность падения опор или обрыва проводов, обязаны немедленно сообщить об этом ближайшему энергоснабжающему предприятию или местному органу власти.

19. Предприятия и организации, в ведении которых находятся действующие и строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов, должны осуществлять мероприятия по ограничению утечки электрического тока в землю. Организации, в ведении которых находятся строящиеся и действующие кабельные линии электропередачи, должны осуществлять мероприятия по защите указанных линий от блуждающих токов.

20. Организации, эксплуатирующие электрические сети, имеют право приостановить работы в охранной зоне линий электропередачи, выполняемые другими организациями с нарушением настоящих Правил.

21. Исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся, а также органы милиции в пределах их полномочий обязаны оказывать содействие организациям, эксплуатирующим электрические сети напряжением до 1000 вольт, в предупреждении повреждений этих сетей и в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований настоящих Правил.

22. При разрушениях электрических сетей, вызванных стихийными бедствиями (гололед, наводнение, ледоход, ураган, лесной пожар и другие), исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся в пределах их полномочий обязаны привлекать граждан и транспортные средства к работе по ликвидации разрушений этих сетей. Оплата восстановительных работ производится организациями, эксплуатирующими электрические сети.

23. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований настоящих Правил, а также в нарушении нормальной работы электрических сетей напряжением до 1000 вольт, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Еще по теме:

  • Как узнать какие налоги платит Налоги: описание налогов для физических лиц, как узнать налоговую задолженность Система налогообложения создана для пополнения бюджета государства, который затем тратится на благоустройство и поддержания жизни граждан на должном уровне. Налоги взимаются в обязательном порядке и не […]
  • Как оформить шторы на балконе Шторы для лоджии: идеи дизайна Лоджия в современной квартире часто играет роль дополнительной комнаты. Помимо небольших размеров ее отличают просторные окна, почти полностью заменяющие стены. Декорирование таких оконных конструкций задача достаточно непростая. Поэтому мы собрали для вас […]
  • Налоги воскресенск Налоговая инспекция по г. Воскресенску (г.Воскресенск, Воскресенский район) Контакт-центр 8-800-222-22-22 Приемная +7 (496) 441-16-21 Телефон доверия +7 (496) 442-00-05, факс:+7 (496) 442-57-70 Начальник: Ломакина Анна Викторовна Время работы инспекции: пн-чт 09.00-18.00, пт 09.00-16.45, […]
  • Новые штрафы за пьянку с 2018 Штраф за вождение в нетрезвом состоянии в 2018 году Пьянство – страшнейший бич постсоветского пространства. И хотя ни Украина, ни Россия, ни Беларусь не занимают первого места по потреблению алкоголя среди всех стран мира, тем не менее они входят в десятку этих сомнительных лидеров, […]
  • Сдать на права 2014 правила Новые правила сдачи на права в 2014 году В ГИБДД нужно будет сдавать три экзамена Новый регламент приема экзаменов в ГИБДД вступит в силу с 1 января 2016 года. Подробнее. В новом формате экзаменов в ГИБДД помимо сдачи двух стандартных этапов: теоретического и практического экзамена, […]
  • Закон 44-фз контракт В начале мая 2017 года, после вступления в силу Федерального закона от 01.05.2017 N 83-ФЗ (которым ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) […]
  • Закон краснодарского края об административных правонарушениях 608-кз Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. N 608-КЗ "Об административных правонарушениях" (с изменениями и дополнениями) Закон Краснодарского краяот 23 июля 2003 г. N 608-КЗ"Об административных правонарушениях" С изменениями и дополнениями от: 26 ноября, 31 декабря 2003 г., 22 июля, 2 […]
  • Копия свидетельство о праве собственности Наш Серпухов Сайт города Серпухов: новости и события. Опасно ли давать кому-либо копию свидетельства о праве собственности? Вопрос: Председатель кооператива требует предоставить ему копию моего свидетельства о праве собственности на квартиру. Обязан ли я это делать? Может ли […]